Pilnveidots atbalsts

Vitara ir aprīkots ar moderno Suzuki priekšējā virziena uzraudzības sistēmu, kas izmanto pie vējstikla uzstādītu vienobjektīva kameru un lāzeru. Apvienojot vienobjektīva kameru, kas izcili darbojas vidējā un lielā attālumā un atpazīst tādus satiksmes elementus kā gājējus un joslu līnijas, ar lāzera sensoru, kas ir efektīvs nelielā attālumā un tumsā, var panākt izcila līmeņa drošību.

 

Divu sensoru bremzēšanas palīgsistēma

Braukšanas laikā Vitara izmanto divus sensorus, lai noteiktu iespējamas sadursmes risku ar priekšā esošu transportlīdzekli vai gājēju — vienobjektīva kameru un lāzera sensoru. Konstatējot iespējamu sadursmi, atkarībā no situācijas ir trīs iespējamie rīcības veidi.

1. Brīdinājums — vadītāju brīdina ar skaņas signālu un vizuālu brīdinājumu.
2. Bremzēšanas spēka pastiprinātājs — tiek iedarbināts bremzēšanas spēka pastiprinātājs, lai bremzētu ar lielāku spēku, ja ir augsts sadursmes risks un vadītājs veic avārijas bremzēšanu.
3. Automātiskā bremzēšana — ja sadursmes risks pieaug vēl vairāk, tiek automātiski ar lielu spēku iedarbinātas bremzes.
Tagad ir iekļauts GL+ un GLX modeļa standarta aprīkojumā.

 

Aklās zonas uzraudzības sistēma

Pārkārtošanās uz citu joslu, braucot ātrāk par 15 km/h, ir drošāka, pateicoties diviem aizmugurē uzstādītiem sānu radara sensoriem, kas konstatē transportlīdzekļus, kas atrodas aklajā zonā abās pusēs vai tuvojas tai. Ja aizmugures aklajā zonā tiek konstatēts vai tai tuvojas transportlīdzeklis, attiecīgajā sānu spogulī izgaismojas gaismas diodes indikators. Ja vadītājs ieslēdz pagrieziena rādītāju, signalizējot par pārkārtošanos uz blakus joslu, gaismas diodes signālu papildina brīdinājuma skaņas signāls.
Tagad ir iekļauts GL+ un GLX modeļa standarta aprīkojumā.

 

Ceļa zīmju atpazīšana

Sistēma seko līdzi ceļa zīmēm, izmantojot vienobjektīva kameru. Atpazīstot ātruma ierobežojuma, apdzīšanas aizlieguma vai citas zīmes, tā attēlo zīmi mērinstrumentu bloka displejā, lai atgādinātu vadītājam par spēkā esošajiem satiksmes ierobežojumiem. Ja tiek atpazītas vairākas zīmes, vienlaicīgi var attēlot ne vairāk par trim.
Tagad ir iekļauts GL+ un GLX modeļa standarta aprīkojumā.

 

Aizmugures šķērsvirziena satiksmes brīdinājums

Braucot atpakaļgaitā ar ātrumu līdz 8 km/h, divi automobiļa aizmugurē uzstādīti sānu radara sensori brīdina vadītāju, ja no sāniem tuvojas citi transportlīdzekļi, piemēram, izbraucot atpakaļgaitā no stāvvietas. Konstatējot transportlīdzekli, vadītājs tiek brīdināts gan ar vizuālu signālu daudzfunkciju informācijas displejā, gan ar brīdinājuma skaņas signālu. Tas palīdz drošāk izbraukt no stāvvietas situācijās, kad vienā vai abās automobiļa pusēs ir aizsegta redzamība.
Tagad ir iekļauts GL+ un GLX modeļa standarta aprīkojumā.

 

Stingrs TECT virsbūves karkass

Vitara virsbūves konstrukcijas pamatā ir Suzuki TECT (Total Effective Control Technology) koncepcija, kas efektīvi absorbē un izkliedē trieciena enerģiju sadursmes gadījumā.