Uzlabotas funkcijas sirdsmieram

Braukšana ir vēl baudāmāka, ja zināt, ka jūs un jūsu pasažierus aizsargā jaunākie sasniegumi drošības un braukšanas palīgtehnoloģiju jomā. Jaunajā Swift to ir daudz, un tās strādā dienu un nakti, lai palīdzētu jums palikt modram un droši sasniegt galamērķi.
Kameru un sensoru spēja noteikt šķēršļus, joslas un ceļa zīmes ir ierobežota. Lūdzu, nepaļaujieties tikai uz šīm sistēmām. Vienmēr brauciet droši. Attālums no transportlīdzekļa līdz transportlīdzeklim mainās atkarībā no automobiļa ātruma.

 

Divu sensoru bremžu palīgsistēma II

Milimetru viļņu radars un monokulāra kamera konstatē transportlīdzekļus, velosipēdus un gājējus tieši vai pa diagonāli automobiļa priekšā. Ja šķiet, ka sadursme ir iespējama, vadītāju brīdina skaņas un vizuāli signāli. Ja vadītājs bremzē ar nepietiekamu spēku, automātiski ieslēdzas bremžu palīgsistēma, lai palīdzētu palēnināt automobili.


Adaptīvā kruīza kontrole (ACC)

Ieslēdzot ACC ar slēdzi uz stūres, atrodoties satiksmē, sistēma izmanto milimetru viļņu radaru un monokulāru kameru, lai mērītu attālumu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, un pēc vajadzības paātrinās vai palēninās, lai saglabātu iestatīto distanci.
Modeļos, kas aprīkoti ar CVT, ACC atslēdzas, kad automobilis apstājas. Modeļos, kas aprīkoti ar manuālo transmisiju, ACC atslēdzas, ja ātrums ir aptuveni 30 km/h vai mazāks.


Tālo gaismu palīgsistēma

Kad tālās gaismas ir ieslēgtas un priekšā vai pretī brauc citi transportlīdzekļi, vai ja automobilis iebrauc labi apgaismotā vietā, priekšējie lukturi automātiski pārslēdzas uz tuvajām gaismām.
Sistēma ir aktīva, tikai braucot ar ātrumu virs 40 km/h.


Ceļa zīmju atpazīšana

Informācijas displejā tiek parādītas atpazīto zīmju ikonas. Ja tiek pārsniegts ātruma ierobežojums, mirgo ātruma ierobežojuma ikonas, un, ja ātrums joprojām tiek pārsniegts, atskan skaņas brīdinājuma signāls.


Aklo zonu uzraudzība

Sistēma izmanto milimetru viļņu radara sensorus aizmugurējā buferī, lai konstatētu transportlīdzekļus, kas atrodas vai tuvojas aizmugurējā aklajā zonā abās automobiļa pusēs. Kad tiek konstatēts transportlīdzeklis, sānu spogulī tajā pusē, kurai tuvojas transportlīdzeklis, parādās brīdinājuma ikona. Ja vadītājs ieslēdz pagrieziena signālu šajā pusē, ikona mirgo un atskan skaņas brīdinājuma signāls.


Aizmugures šķērsvirziena satiksmes brīdinājums

Tā ir papildu drošības funkcija, kas izmanto milimetru viļņu radara sensorus, lai noteiktu un brīdinātu par transportlīdzekļiem, kas tuvojas no kreisās vai labās puses, izbraucot no stāvvietas vai garāžas atpakaļgaitā.


 

Vadītāja uzraudzības sistēma

Blakus displejam uzstādītā kamera uzrauga vadītāja seju un nolasa acu atvēršanu/aizvēršanu, skatienu un sejas virzienu. Ja sistēma konstatē vadītāja miegainību vai uzmanības novēršanu, tā iedarbina brīdinājuma skaņas signālu un informācijas displejā parāda brīdinājuma ziņojumu.