Suzuki programma apkārtējās vides saudzēšanai

Suzuki programmas apkārtējās vides saudzēšanai mērķis ir ne tikai ražot ekoloģiskajām prasībām atbilstošus automobiļus, bet arī mazināt automobiļu kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi kopumā. Lai sasniegtu šo mērķi, pastāv cieša sadarbība starp visiem Suzuki piegādātājiem, tehnisko izmēģinājumu un projektēšanas nodaļām, kā arī Suzuki importētājiem visā pasaulē.

Ekoloģiski tīras tehnoloģijas

Suzuki inženieri neatlaidīgi strādā pie videi arvien draudzīgāku automobiļu izstrādes. Jaunās tehnoloģijas ļauj samazināt kaitīgo izmešu daudzumu un ražot automobiļus, kas patērē mazāk dabas resursu.

Automobiļu projektēšana, ņemot vērā materiālu atkārtotas izmantošanas iespējas

Pienākot izstrādājuma kalpošanas laika beigām, lai taupītu resursus un mazinātu atkritumu daudzumu, to ir vēlams atgriezt lietderīgā apritē. Projektējot un ražojot automobiļus, tiek ņemtas vērā atkārtotas izmantošanas iespējas.

Transportlīdzekļa utilizēšana

Īpaši katram modelim paredzēti precīzi utilizēšanas norādījumi atvieglo transportlīdzekļu utilizēšanas uzņēmumu darbu un atkārtotai izmantošanai derīgu detaļu noteikšanu un atgriešanu lietderīgā apritē.